Sophia Thurfjell har designat naivistiska fiskar på ögonbarnavdelningen på Uddevalla sjukhus.