Anemon en textil kollektion för Almedahls av Sophia Thurfjell.